Офіційний веб-сайт Буської міської ради

Get Adobe Flash player

Положення про надання земельних ділянок

 

 

БУСЬКА МІСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ

 

від 23.12.2015р № 24                                                             м. Буськ

 Додаток до  рішення

Про затвердження Положення про порядок

надання земельних ділянок громадянам

для будівництва  і обслуговування

житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка)

за рахунок земель комунальної власності

на території міста Буськ.

  На підставі ст.ст. 13, 14, 142-144 Конституції України,
ст.ст. 12, 116, 122-124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду
землі», керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Буська міська рада

 

                                            В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Буська  (додається).

2. При формуванні першочергової  черги  врахувати  рішення 39 сесії  Буської міської ради   №103 від 20.05.2015р. 40 сесії  Буської міської ради   №118 від 12.08.2015р, рішення 41 сесії Буської міської ради №153 від 21.10.2015р. , рішення І сесії Буської міської ради сьомого скликання №9 від 18.11.2015р.  і загальної черги врахувати рішення 39 сесії  Буської міської ради   №82  від 20.05.2015р. , 40 сесії  Буської міської ради   №119 від 12.08.2015р, рішення 41 сесії Буської міської ради №159 від 21.10.2015р.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань землекористування  (голова комісії  Ю.Мазур ).

 

  Буський міський голова                                                                      Р.Сліпець 

 

                                                       

                                                                                                             Додаток до рішенняБуської міської                                                                                                                    ради від 23.12.2015р. №24

 

                                                                                             «Про затвердження Положення про порядок

                                                                                       надання земельних ділянок громадянам

                                                                               для будівництва  і обслуговування

                                                                                                житлового будинку, господарських                                                                                                                 будівель і споруд (присадибна ділянка)                                                                                                           за рахунок земель комунальної власності                                                                          на території міста Буськ.» 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Буська

 

1.             Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності на території міста Буськ (далі за текстом – Положення) розроблене з метою економічного та ефективного використання і розпорядження землями міста, задоволення потреб територіальної громади міста на отримання земельних ділянок відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням норм, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», і визначає порядок надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі за текстом – для індивідуального житлового будівництва) та ведення обліку громадян, які бажають отримати такі ділянки.

1.2. Індивідуальне житлове будівництво у місті Буську проводиться на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Буська, відповідно до плану зонування та детального плану територій.

1.3. Надання земельних ділянок громадянам для індивідуального житлового будівництва проводиться на підставі рішень Буської міської ради у відповідності до вимог чинного законодавства та даного Положення.

1.4. Надання громадянам земельних ділянок вільних від забудови у масивах/кварталах, визначених Генеральним планом м.Буська, відповідно до плану зонування та детального плану територій,для індивідуального житлового будівництва на  території міста Буська здійснюється виключно у порядку черговості, шляхом постановки громадян на облік у виконавчому комітеті Буської міської ради.

1.5. Площа земельних ділянок, що надаються громадянам для індивідуального житлового будівництва, встановлюються Буською  міською радою у відповідності з генеральним планом міста Буська, відповідно до плану зонування та детального плану територій, потребами та наявністю вільних земельних ділянок та не може бути меншою як 0,06 га та більшою як 0,1 га для однієї земельної ділянки.

1.6. Право на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва згідно даного Положення може бути використане громадянами, які перебувають у списках черговості для надання земельних ділянок, один раз.

 

2. Облік громадян

 

2.1. Облік громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, проводиться виконавчим комітетом Буської міської ради шляхом включення їх до списків черговості громадян щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва (книг реєстрації) (далі – списки черговості), в тому числі по чергах:

- загальна черга;

- першочергова черга;

Книги реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані начальником Управління земельних відносин виконавчого комітету Буської міської ради та скріплені печаткою управління.

2.2. Надання земельних ділянок для громадян загальної черги здійснюється на загальних підставах без врахування пільг.

2.3. Право на першочергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва мають:

- учасники війни;

- інваліди війни та прирівняні до них особи;

- сім’ї загиблих військовослужбовців;

- учасники бойових дій;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дружина (чоловік) померлого громадянина, віднесеного до категорії І-ІІІ, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікун (на час опікунства) дітей  померлого;

-  сім’ї, які мають 3 і більше дітей;

2.5. У списках черговості реєструються громадяни, які проживають та зареєстровані у місті Буську, не використали своє право на безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у межах норми, визначеної Земельним кодексом України та які виявили бажання отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, та подали всі документи, необхідні для реєстрації у списках черговості.

2.6. Для включення громадян до списків черговості, громадяни подають заяву на ім’я міського голови 

До заяви додаються:

- довідка з житлово-комунального підприємства про склад сім’ї та площу квартири;

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія документа, що дає право на пільги (при наявності).

2.7. Заява та документи, визначені у п.2.6 даного Положення, після розгляду міським головою скеровуються до Управління земельних відносин виконавчого комітету Буської міської ради для внесення громадян до списків черговості.

2.8. Черговість громадян визначається датою реєстрації поданої заяви та документів, передбачених пунктом 2.6 даного Положення.

У разі надходження протягом одного дня двох і більше заяв громадян, переважне право при визначенні черговості надається заяві, що раніше зареєстрована.

У разі відсутності документів (документа), визначених у п.2.6 даного Положення, заява не підлягає розгляду, про що виконавчий комітет Буської міської ради повідомляє заявника у термін, що не перевищує 15 днів з дати реєстрації заяви.

2.9. Після внесення інформації до списків черговості, громадянину у термін, що не перевищує 15 днів з дати реєстрації заяви, виконавчий комітет Буської міської ради надсилає письмову відповідь, в якій зазначається дата включення у списки черговості, вид і номер черги.

2.10. У разі виникнення у громадян, що перебувають у списках загальної черги прав на першочергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до відповідних списків черговості у порядку, визначеному у пунктах 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. При цьому, зі списку черговості щодо надання земельних ділянок на загальних підставах громадяни  виключаються.

2.11. У разі смерті громадян, які  перебували у списках черговості, дозволити виконавчому комітету Буської міської ради реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий  (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг члени сім’ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до списків загальної  черги.

2.12. Громадяни, які зареєстровані  в списках першочергового надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, якщо вони були необґрунтовано зараховані до цих списків або втратили вказане право, виключаються із списків першочергового надання земельних ділянок та включаються за їх письмовою заявою на ім’я міського голови у списки черговості на загальних підставах за датою перебування їх у списках черговості на першочергове надання земельних ділянок.

2.13. Громадянин вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому Буська міська рада передає дану ділянку іншому громадянину, який зареєстрований у списках черговості під номером, наступним за порядком. В такому випадку громадянин не виключається зі списків черговості щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

2.14. Виключення громадян із  списків черговості відбувається після надання земельної ділянки та оформлення громадянином права користування земельною ділянкою та з інших причин, що унеможливлюють перебування громадян у списках черговості згідно даного Положення (у разі смерті, зміни місця проживання та реєстрації у зв’язку з переїздом до іншого населеного пункту тощо).

2.15. Виконавчий комітет Буської міської ради оприлюднює списки черговості громадян для надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Буської міської ради та її виконавчого комітету .

 

3. Розподіл земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

 

3.1. Загальна кількість земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва  житлового масиву (кварталу) визначається у відповідності до генерального плану міста Буська, плану зонування та детального плану територій.

3.2. Земельні ділянки розподіляються згідно списків черговості громадян для індивідуального житлового будівництва за наступною пропорцією:

-  45% - для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах;

- 55% для громадян, які перебувають у списках першочергового надання земельних ділянок.

3.3. Буська міська рада в окремих випадках має право приймати рішення щодо позачергового надання земельних ділянок в оренду для індивідуального житлового будівництва для соціально значимих громадян міста Буська незалежно від дати включення їх у списки черговості, виду і номера черги, в тому числі, які не перебувають у списках черговості.

 

4. Умови надання та використання земельних ділянок

для індивідуального житлового будівництва

 

4.1. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва надаються громадянам в довгострокову оренду терміном до 20 років.

Громадянам, які не бажають укладати договір про внесення коштів на будівництво інфраструктури, земельні ділянки не надаються та пропонуються до надання наступним у списках черговості. У цьому випадку громадяни, що відмовилися від пропозиції укладення договору, але не більше як два рази, з обліку не знімаються.

4.4. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для індивідуального житлового будівництва, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та оформлення дозвільних документів на забудову земельної ділянки.

4.5. Невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд, а також використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, є підставою для прийняття Буською міською радою рішення про припинення права користування земельною ділянкою в односторонньому порядку, про що обов’язково зазначається в договорі оренди земельної ділянки.

4.6. Перехід права оренди здійснюється відповідно до вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та умов укладеного договору оренди земельної ділянки. Передача земельних ділянко для індивідуального житлового будівництва в суборенду не допускається, про що зазначається в договорі оренди земельної ділянки.

4.7. Передача земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального житлового будівництва здійснюється після введення в експлуатацію житлового будинку та реєстрації речових прав на нього у відповідності до чинного законодавства.

 

Секретар міської ради                                                                    Л.Рудіон

 

 

 

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Відвідувачі
625
Статті
157
Перегляди статей
73225