Офіційний веб-сайт Буської міської ради

Get Adobe Flash player

Буська міська рада

Проект рішення "Про затвердження Положення про залучення ,розрахунок розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м.Буська. ,

                                                                                                               

   Проект

 

БУСЬКА МІСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Положення про

 залучення ,розрахунок розміру і

використання коштів пайової участі

замовників будівництва у розвитку

 інфраструктури м.Буська.

 

    З метою залучення інвестицій на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Буська, відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Буська міська рада –

                                               ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Положення про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі  замовників будівництва  у розвитку інфраструктури м.Буська (додається).

2.     Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

       3.Визнати таким, що втрати чинність рішення Буської міської ради від

          15.12.2017 р. № 144 «Про затвердження Положення про залучення,

           розрахунок розміру і використання коштів пайової участі замовників

           будівництва у розвитку інфраструктури м.Буська.

 

4.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства охорони навколишнього середовища, торгівлі,побуту та громадського харчування (Михайлюк О.П).

 

Буський міський голова                                                                Р.Сліпець

 

 

Додаток 

                                                                                       до рішення Буської міської

                                      

«Про затвердження Положення

                                                                                                     про залучення,  розрахунок

                                                                                                           розміру і використання  коштів

                                                                                                 пайової участі замовників

                                                                                                 будівництва у розвитку

                                                                                                           інфраструктури  міста Буська.

 

Положення

про залучення,  розрахунок  розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Буська»

 

1.Загальні положення.

1.1. Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі Замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Буська у зв’язку з будівництвом об’єктів на території міста Буська відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація, відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти некомерційного призначення такі як: установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи та підприємства житлово–комунального господарства, об’єкти, які включені міською радою до переліку об’єктів, що використовуються для надання соціальних послуг і з якими укладено відповідний договір про співпрацю;

соціальна послуга – послуга, яка надається споживачам за ціною виробника;

розвиток інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Буську(далі -Замовник);

пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська – внесок Замовника у розвиток інфраструктури міста Буська, який полягає у перерахуванні Замовником до міського бюджету-бюджету розвитку коштів пайової участі для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Буська   (далі – пайова участь);

договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Буська – договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Буська , укладений виконавчим комітетом міської ради із  Замовником (далі – Договір);

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – житлові будинки (комплекси), квартири, збудовані і ті, що будуються на виконання заходів Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року № 1249,  громадянам .

 проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх Замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території міста Буська, за винятком тих, що перелічені у п. 4  ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

1.4. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) Замовник не звільняється від пайової участі.

 

2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури   міста Буська

 

2.1. Величина пайової  участі  визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеного Замовником із виконавчим комітетом Буської міської ради, у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

2.2. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених нормативів для одиниці створеної потужності на підставі показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України станом на момент проведення Розрахунку.

 

 2.3. Розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська  визначається у відповідності до пунктів 2.1. і 2.2 цього Положення і становить у разі будівництва:

- 2 відсотки  загальної кошторисної вартості будівництва для нежитлових будівель  і споруд   та багатоквартирних житлових будинків;  .

- 0.1 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею більше 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках.

 

2.4. Кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію.

 

2.5. Кошти пайової участі сплачуються до бюджету міста Буська  в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором.

 

2.6.Сплата розстрочених сум здійснюється згідно із графіком. Затверджений графік є невід’ємною частиною Договору.

 

2.7. У  разі  зміни  замовника  розмір  пайової  участі у розвитку інфраструктури  міста Буська   зменшується  на  суму  коштів, сплачених  попереднім  замовником  відповідно  до  укладеного  ним договору  про  пайову участь.

 

3.  Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Буська

 

3.1. Сектор містобудування та архітектури Буської РДА  в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, які видаються Замовнику для здійснення будівництва (крім Замовників об’єктів містобудування, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), передбачає у текстовій частині вимоги щодо зобов’язання Забудовника укласти з виконавчим комітетом Буської  міської ради договір про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Буська  у розмірах, визначених в п 2.4. цього Положення.

3.2. Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання декларації про початок проведення будівельних робіт, звернутися до виконавчого комітету міської ради із заявою про укладення Договору.

 

3.3. Розмір пайової участі визначається у розрахунку протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом заяви Замовника про укладення Договору та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками для перевірки розрахунків кошторисної вартості та підготовки розрахунку суми внеску Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська .

 

3.4. Підготовку розрахунку пайової участі здійснює виконавчий комітет Буської  міської ради.

 

3.5 Виконавчим комітетом Буської міської ради за зверненням Замовника  приймається рішення про встановлення терміну сплати, розстрочення платежу або відстрочення терміну початку виконання зобов’язання із врахуванням п. 2.5 цього положення.

        Проект відповідного рішення готується виконавчим комітетом  міської ради із врахуванням строків, визначених в п.8 ст. 40 Закону України «Про  регулювання містобудівної діяльності».

 

3.6. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про його укладення.

 

3.7. Підготовку Договору здійснює виконавчий комітет Буської міської ради.

 

3.8. Істотними умовами Договору є:

 

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

 

У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючого на день виникнення такого боргу.

Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.  Залишок платежу підлягає стягненню у порядку, встановленому законом.

 

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі.

 

3.9. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність Замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

 

3.10. Договір між виконавчим комітетом Буської  міської ради та Замовником погоджується на засіданні виконавчого комітету Буської міської ради  і підписується міським головою чи особою, яка виконує його обов’язки.

 

4. Порядок використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Буська

 

4.1. Кошти,   отримані   як   пайова   участь,     використовуються  виключно  для  створення  і  розвитку  інженерно-транспортної   та соціальної інфраструктури міста Буська

4.2. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень), у тому числі шляхом їх викупу, крім випадків, визначених п.5 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

5.     Заключні положення

 

5.1.Контроль за  укладенням, виконанням Договорів, та їх збереженням покладається на виконавчий комітет Буської  міської ради.

5.2. Відповідальність за своєчасне надання документації в повному обсязі для виконання Розрахунку до виконавчого комітету  Буської міської ради покладається на Замовника .

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Сплата пайової участі за об’єкти, введені в експлуатацію до прийняття цього Положення, здійснюється за розмірами, які діяли на момент введення їх в експлуатацію.

 

          Секретар  міської  ради                                                      Л.Рудіон

 

 

 

Додаток 1  

                                                                    до Положення   про  

                                                                                                       залучення,  розрахунок    розміру

                                                                                                   і використання  коштів  пайової                      

                                                                                                участі замовників будівництва

                                                                                                    у розвитку  інфраструктури  міста                      

                                                          Буська».

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь замовника (юридичною, фізичною особою) у розвитку інфраструктури населеного пункту

«___» _____________20__ р.                                                      міста Буська

 

Виконавчий комітет Буської міської  ради, в особі міського голови __________________________________ , що діє на підставі

 (прізвище, ім’я та по-батькові )

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»

та __________________________________(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника у розвиток інфраструктури міста Буська  при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - _____________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - ___________________________

 

ІІ. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

 

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інфраструктури міста Буська у розмірі ___________________________________грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) до бюджету розвитку бюджету міста Буська відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» __________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інфраструктури міста Буська  здійснюється у безготівковій формі на рахунок

№________________, код _____________, МФО ______________________, ККД

__________________, банк одержувача: __________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

 

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

 

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу  2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Буської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Буської  міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого боргу.

Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.

 

V. ІНШІ УМОВИ.

 

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін

шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не

допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору

майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Буської міської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.5. Додатки до Договору:

№ 1. - розрахунок величини пайової участі  Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська ;

№ 2. - графік оплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста Буська ;

(якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

 

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

Виконавчий комітет                              Замовник

Буської  міської ради                            

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

Міської голова

_______________________ (П.І.Б.)                ______________________ (П.І.Б.)

(підпис)                                                     (підпис)

„____” _________________ 20____р.             ”___” ______________ 20____р.

М.П.                                                                   М.П.

 

 

 

  Додаток 2

                                                                    до Положення   про  

                                                                                                       залучення,  розрахунок    розміру

                                                                                                   і використання  коштів  пайової                      

                                                                                                участі замовників будівництва

                                                                                                    у розвитку  інфраструктури  міста                      

                                                          Буська».

 

Розрахунок

величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у

розвитку інфраструктури міста Буська

 

Виконавчий комітет Буська  ради, в особі міського голови ___________________________, що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  з одного боку, та

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)  (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська  від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування_______________________ .

(найменування та адреса об’єкта)

1. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами,

стандартами і правилами.

2. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість

об’єкта будівництва становить : ____________________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

3.Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і

позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить _______________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

4.Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна

вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і

правилами, здійснюється за формулою :

ПУ = ( ЗКВБ – Вз– Вбм– Вім) х __(___)%, де :

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз– витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм– витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель,

споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім– витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та

транспортних комунікацій;

___(____)% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком;

5.Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Буська.

від «___»__________ 20___ р. № ___.

Виконавчий комітет                              Замовник

Буської  міської ради                            

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

Міської голова

_______________________ (П.І.Б.)                 ______________________ (П.І.Б.)

(підпис)                                                     (підпис)

„____” _________________ 20____р.             ”___” ______________ 20____р.

М.П.                                                                   М.П.

 

 

                        Додаток 3    

                                                                    до Положення   про  

                                                                                                       залучення,  розрахунок    розміру

                                                                                                   і використання  коштів  пайової                      

                                                                                                участі замовників будівництва

                                                                                                    у розвитку  інфраструктури  міста                      

                                                          Буська».

 

Розрахунок

величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у

розвитку інфраструктури міста Буська  по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на

підставі нормативів для одиниці створеної потужності

 

Виконавчий комітет Буської  ради, в особі міського голови ___________________________, що діє на підставі Законів України «Про місцеве

(прізвище, ім’я та по-батькові )

самоврядування  в Україні» з одного боку, та

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із

зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури міста Буська  від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування_______________________ .

(найменування та адреса об’єкта)

1.Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних

_____________________________ та нормативів для одиниці створеної потужності

(зазначити перелік вихідних даних) (функціональної одиниці виміру), затверджених  Буською  міською радою від _____№______.

2.Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить : ____________________ гривень.(сума цифрами та прописом)

3. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкта,

здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х Осп.) х __ (____) % , де

ПУ – розмір пайової участі,

П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва

(площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, пропускна спроможність,

кількість відвідувань тощо),

Осп. – норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці

виміру), затвердженої рішенням ____________ ради, що діє на час укладання договору про пайову участь,

____(___)% - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком,

4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Буська  від «___»_________ 20___ р. № ___.

 

Виконавчий комітет                              Замовник

Буської міської ради                   

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

______________________________               ______________________________

 

Міської голова

_______________________ (П.І.Б.)                 ______________________ (П.І.Б.)

(підпис)                                                     (підпис)

 

„____” _________________ 20____р.             ”___” ______________ 20____р.

М.П.                                                                   М.П.

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного

акта – рішення сесії Буської міської   ради

«Про затвердження  Положення про залучення,

розрахунок  розміру і використання коштів

пайової участі замовників будівництва  у розвитку

інфраструктури м.Буська»

 

               Проект  рішення Буської міської   ради «Про затвердження Положення про залучення, розрахунок  розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва  у розвитку інфраструктури м.Буська»,розроблено  відповідно до закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

У зв»язку з необхідністю пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, на  підставі  Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», « Про місцеве самоврядування в Україні»  законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати  розмір і порядок використання коштів пайової участі.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

Ціллю прийняття проекту рішення «Про затвердження «Положення про залучення ,розрахунок  розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Буська»  є:

          1. Стимулювання пайової участі забудовників у  розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста.

2. Встановлення рівних умов розвитку підприємництва  на території міської ради відповідно до діючого законодавства

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

За умови не встановлення розміру пайової участі замовника будівництва рішенням міської ради відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на території міської ради стягуватимуться з замовників  мінімальні  розміри , що призведе до втрат міського бюджету.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональнішим, оскільки відповідає Закону України від 11.09.2003 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

1. Приведення  розміру пайової участі замовників будівництва  у розвитку інфраструктури міста до  вимог діючого законодавства.

2. Затвердження рішенням міської  ради  Положення про залучення,

розрахунок  розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Буська» з урахуванням типу та вартості об»єктів  будівництва.

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

У разі запровадження запропонованого проекту рішення міської  ради «Про затвердження Положення про залучення,  розрахунок  розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури

м.Буська»  очікується наступний результат:

1. Відповідність Положення  діючому законодавству, зокрема Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Створення рівних умов для замовників будівництва щодо участі в розвитку інфраструктури міста.

3. Надходження в бюджет міста   додаткових коштів для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

 

                      Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Встановлення оптимальних умов для замовників будівництва  у місті  на рівних засадах

Збільшення вартості будівництва

Місцева влада

Прозорість дій місцевої влади; можливість реалізації соціальних програм міської ради внаслідок збільшеного надходження до бюдже-ту,збільшення робочих

місць.зменшення соціальної напруги в місті.

Нема

Населення

Урахування інтересів територіальної громади; збільшення робочих місць,збільшення фінансування соціальних послуг із місцевого бюджету, покращення рівня життя  у разі прийняття рішення

Нема

 

 

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

 

6.     ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1. Надходження коштів у міський бюджет внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення міської ради.

2. Кількість замовників будівництва ,  на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

 

7.     ВІДСТЕЖЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення міської ради встановлені:

- повторного –  через 2 роки з моменту набрання чинності регуляторного акту;

- періодичного – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

Міський голова                                                                                       Р.Сліпець

 

Голова Буської міської ради

Корисні посилання

Веб-ресурси

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Відвідувачі
625
Статті
157
Перегляди статей
73280